จำนวนคนอ่านรวม

ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน-กลาง

ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน-กลาง

สำหรับเด็กและบุคคลทั่วไป
ราคาถูกจริงอะไรจริง
แค่ชั่วโมงละ 80 บาท

     รับสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับ พื้นฐาน-กลาง สำหรับผู้ที่สนใจ, ผู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน หรื่อเป็นเด็กที่ผู้ปกครองต้องการให้เรียนเสริมโดยเน้นในเรื่อง การฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ หรือ สนทนาในชีวิตประจำวัน เน้นความเข้าใจและไม่เครียด สอนตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มไม่เกิน 3 คน ผู้เรียนสามารถเลือกที่เรียนได้ตามความสะดวกของผู้เรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : พี่บอย 080-0115923             E-mail : takesh_012@hotmail.com 
 Skype : masaboy

                                       พี่นํ้า 081-6499642              E-mail : jinsei-numkang@hotmail.com