จำนวนคนอ่านรวม

สอนพิเศษติวเข้ม

เคมี  ชีวะ  คณิต  ฟิสิกส์ อังกฤษ วิทย์

รับสอนทุกระดับชั้น อนุบาล-มหาลัย

ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม

-สามารถเลือกเรียนที่จะเรียนในแต่ละวิชาได้หรือปรับพิ้นฐานใหม่หมด

-การเรียนเน้นปรับพื้นฐานให้แน่นเพื่อเตรียมพร้อมสู่สิ่งมี่ยากกว่า

-บรรยากาศในการเรียนสบายๆไม่ซีเรียส น้องชอบแบบใหนพี่จัดให้

โทร : 085-8500120