จำนวนคนอ่านรวม

รับสอนพิเศษ


รับสอนพิเศษ
ม.ต้น  คณิตศาสตร์  วิทย์
ม.ปลาย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
            *เรียนล่วงหน้า
            *เพิ่มเกรด ปูพื้นฐาน
            *โควตา
            *GAT PAT
            *ทบทวน ม.ต้น+ม.ปลาย
**มา 4 คน ขึ้นไปลดให้คนละ 10 % **
สอนโดยพี่บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์
ที่มีประสบการณ์ในการสอน


โทร : 086-7168364