จำนวนคนอ่านรวม

รับสอนวิชา กี่เขียนโปรแกรม หรือ Computer Programming (C++)

-        -  ไม่มีพื้นฐานสามารถปรับพื้นฐานได้
-         - เนื้อหา ทบทวนตั้งแต่บทแรก ตามบทเรียน หรือเรื่องไม่เข้าใจ สามารถเพิ่มเติมได้
-         - ติว / ทบทวนข้อสอบก่อนกลางภาค หรือภาคปลาย
-         - สอนใช้โปรแกรม Crimson editor ตามบทเรียน
-         - ชั่วโมงละ 100 บาท/คน
-         - นัดเวลาเรียนได้ ตามความเหมาะสม เรียนเดี่ยวหรือมาเป็นกลุ่ม
โดยพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สนใจติดต่อ 084-4296626  เป็นกันเองครับ