จำนวนคนอ่านรวม

เรียนคณิตศาตร์

ปูพื้นฐาน ทบทวนเนื้อหา  เรียนล่วงหน้า 
รวมถึงเตรียมตัวสอบระดับประถมต้น-มัธยมต้น
เรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถเรียนได้ทั้งเดี่ยวและกลุ่มสนใจติดต่อ พี่ต้า 083-7267533