จำนวนคนอ่านรวม

รับสอนพิเศษภาคฤดูร้อน มีนา - พค ๒๕๕๖


รับสอนพิเศษภาคฤดูร้อน มีนา - พค ๒๕๕๖
ปูพื้นฐานก่อนเปิดเทอม / รับติววิชาหลักอื่นๆ มีตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยม
รับสอนภาษาเวียดนามเบื้องต้น

ระคาเริ่มต้นที่ 50 – 80 บาท/ชั่วโมง.

-ระดับอนุบาล
ดูแลการบ้าน หรือสอนเสริมวิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย

-ระดับประถมศึกษา
ดูแลการบ้าน หรือสอนเสริมวิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม

-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม

-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคนิคGATเชื่อมโยง(รับประกันจากประสบการณ์การสอบGATได้ คะแนนเต็ม 150 สามรอบ)

- พิเศษสำหรับทุกระดับชั้น /ผู้สนใจ
รับสอนภาษาเวียดนามเบื้องต้นในฐานะภาษาอาเซียน
ลักษณะภาษา โครงสร้าง ศัพท์พื้นฐาน การฟังและพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่านและเขียน

ราคาเริ่มต้นที่ ชั่วโมงละ 50 - 80 บาท ต่อรองราคาและช่วงเวลาเรียนได้ค่ะ

- เรียนเป็นกันเอง เข้าใจง่าย ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยพี่นักศึกษาวิชาชีพครู (สาขาเอกการสอนโดยตรง)

เรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คอมเพล็กซ์ หรือแล้วแต่น้องๆ นะคะ คุยกันก่อนได้ค่ะ)

น้องๆ หรือท่านผู้ปกครองที่สนใจ

E-mail : sakonrat.pucca@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/kanan.sakonrat