จำนวนคนอ่านรวม

พี่เบียร์รับสอน คณิต ไทย เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษา


พี่เบียร์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิเตอร์
รับสอนเตรียมอนุบาล-ประถมศึกษา
คณิต-ไทย เตรียมอนุบาล ถึง ชั้นประถมปีที่ 3
ประถมศึกษา 4-6 คณิต วิทย์ ไทย
รับปูพื้นฐานคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ครูสอนที่สถาบันกวดวิชา
รับทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ราคากันเอง
สนใจติดต่อ 088-0304631