จำนวนคนอ่านรวม

อย่าลืมใส่หมวกกันน๊าคร๊าฟ

   ช่วงนี้มีอุบัติเหติบ่อย ทั้้งคนที่อาศัยอยู่ในม.ขอนแก่น และน้องๆที่เข้ามาเรียนพิเศษ ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ครับ
ปลอดภัยไว้ก่อน ^^